knihovna

Knihovna ekomuzea obsahuje archiválie, které popisují obec a dění v obci především formou textů. Můžete zde nahlédnout do spisků našeho místního historika Karla Pokorného, kroniky obce, školy i spolků a dalších textů. Podařily se dohledat rodné listy, legitimace, soudní žaloby, vysvědčení, úmluvy a mnohé další zajímavé tiskoviny. Pozornost jistě vzbudí původní stavební plány jednotlivých domů. Hloubavější badatele zaujmou texty o Ratenicích v tisku a literatuře.

ruka   Dokumenty a doklady

Dokumenty  svazují dění v Ratenicích s děním v okolním světě mocí úřední. Jsou zde shromážděny vysvědčení, výuční a domovské listy, legitimace, žaloby, úmluvy, zkrátka vše, kam zasahuje úřední autorita. Za povšimnutí také stojí mnohdy velkolepé výtvarné řešení.


fotografie:


1 Dokumenty a doklady rok 1859: propouštěcí list z císařsko-královské armády2 Dokumenty a doklady rok 1859: propouštěcí list z císařsko-královské armády - zadní strana
3 Dokumenty a doklady rok 1888: vypořádání dluhů manželů Horáčkových z Pískové Lhoty4 Dokumenty a doklady rok 1894: směnka na Jana Horáčka z Pískové Lhoty
5 Dokumenty a doklady rok 1900: vysvědčení, Václav Markytán6 Dokumenty a doklady rok 1901: list domovský, Jaroslav Miškovský
7 Dokumenty a doklady rok 1901: dlužní úpis mezi Josefem Hlaváčem a Josefem Novotným, truhlářem z Peček8 Dokumenty a doklady rok 1904: souhlas sousedů se stavbou porážky
9 Dokumenty a doklady rok 1909: prozatímní stvrzenka na nedoplatek na dani pana Aloise Kysilky10 Dokumenty a doklady rok 1911: propouštěcí vysvědčení, Anežka Kloboučková
11 Dokumenty a doklady rok 1911: propouštěcí vysvědčení, zadní strana 12 Dokumenty a doklady rok 1911: potvrzení o zaplacení daně, Pavel Němec za Aloise Kysilku
13 Dokumenty a doklady rok 1912: vysvědčení Aloise Markytána, mistra slévačského14 Dokumenty a doklady rok 1913: účet za advokátní služby
15 Dokumenty a doklady 1916: řády a vyznamenání Josefa Mikuláše Zálabáka, ruského legionáře a účastníka bitvy u Zborova (zborovský řád třetí zleva).16 Dokumenty a doklady 1916: šavle Josefa Mikuláše Zálabáka, ruského legionáře a účastníka bitvy u Zborova.
17 Dokumenty a doklady rok 1919: vysvědčení z obecné školy v Ratenicích vydané učitelem Hatlákem, žák Jaroslav Hlaváč18 Dokumenty a doklady rok 1919: vysvědčení z obecné školy v Ratenicích vydané učitelem Hatlákem, žák Jaroslav Hlaváč
19 Dokumenty a doklady rok 1919: vysvědčení z obecné školy v Ratenicích vydané učitelem Hatlákem, žák Jaroslav Hlaváč20 Dokumenty a doklady rok 1919: platba hřbitovního poplatku panem Josefem Hlaváčem
21 Dokumenty a doklady Rok 1921: Ferrina - závody pro průmysl kovový, vysvědčení pro Aloise Markytána22 Dokumenty a doklady rok 1922: Československý družstevní kalendář: reklama na cikorku z Kolína
23 Dokumenty a doklady rok 1923: Vysvědčení z trojtřídní školy v Ratenicích Emílie Strnadové24 Dokumenty a doklady Rok 1923: Aero - továrna letadel, vysvědčení pro Aloise Markytána
25 Dokumenty a doklady rok 1924: potvrzení o dani z masa26 Dokumenty a doklady rok 1924: účet z cukrovaru v Cerhenicích pro pana Josefa Hlaváče
27 Dokumenty a doklady rok 1924: Propouštěcí list z vojska pana Aloise Markytána28 Dokumenty a doklady rok 1924: Reakce na novou dobu, viz též Dějiny kostela sv. Jakuba, část třetí, str. 50
29 Dokumenty a doklady rok 1924: výkaz o chování a prospěchu ze Živnostenské školy v Pečkách30 Dokumenty a doklady Rok 1925: Ferrina - závody pro průmysl kovový, vysvědčení pro Aloise Markytána
31 Dokumenty a doklady rok 1926: propouštěcí vysvědčení Josefa Jedličky z Všeobecné živnostenské školy pokračovací v Pečkách pro učně obého pohlaví32 Dokumenty a doklady Rok 1926: List výuční Josefa Jedličky coby pomocníka zednického
33 Dokumenty a doklady rok 1928: vysvědčení na odchodnou, Anežka Kloboučková34 Dokumenty a doklady rok 1928: list tovaryšský, Anežka Kloboučková
35 Dokumenty a doklady rok 1929: list domovský, Aloisie Puchýřová36 Dokumenty a doklady 30. léta: reklama na kávu z Velimi
37 Dokumenty a doklady rok 1930: jmění obce Ratenice38 Dokumenty a doklady rok 1931: pomůcka pro převod měr
39 Dokumenty a doklady rok 1933: list domovský, Václav Klobouček40 Dokumenty a doklady 30. léta: obálka z ratenické kampeličky - líc
41 Dokumenty a doklady 30. léta: obálka z ratenické kampeličky - rub42 Dokumenty a doklady rok 1934: popis škod způsobených suchem na statku čp. 8
43 Dokumenty a doklady rok 1934: výzva od osmého jezdeckého pluku Knížete Václava svatého pro Josefa Hlaváče k jarní prohlídce vojenských koní44 Dokumenty a doklady rok 1935: účet za práce truhlářské
45 Dokumenty a doklady rok 1936: dovolenka pro svobodníka Jaroslava Hlaváče46 Dokumenty a doklady rok 1936: parte pátera Graciase, rodáka z Ratenic
47 Dokumenty a doklady rok 1936: rozloučení s páterem Graciasem48 Dokumenty a doklady rok 1937: list domovský, Alois Polák
49 Dokumenty a doklady rok 1937: pojistná smlouva proti požáru, Václav a Marie Kloboučkovi50 Dokumenty a doklady rok 1937: vysvědčení zachovalosti, Jaroslav Kunc
51 Dokumenty a doklady rok 1937: vysvědčení, Božena Němcová52 Dokumenty a doklady rok 1938: koncese na provozování přijímací radiofonní stanice, Jaroslav Kunc
53 Dokumenty a doklady rok 1938: sčítací lístek na zvířata54 Dokumenty a doklady rok 1938: odvod Josef Hlaváč, referát vojenský magistrátu hl. m. Prahy
55 Dokumenty a doklady rok 1939: parte Růženy Hlaváčové56 Dokumenty a doklady rok 1939: vysvědčení z třetí třídy Heleny Chrastné
57 Dokumenty a doklady rok 1939: propouštěcí osvědčení z třetí třídy měšťanské školy Heleny Chrastné58 Dokumenty a doklady Rok 1939: přihláška státních stavebních losů, Alois Markytán
59 Dokumenty a doklady rok 1940: občanská legitimace, Marie Kloboučková60 Dokumenty a doklady rok 1940: občanská legitimace, Marie Kloboučková
61 Dokumenty a doklady rok 1940: občanská legitimace, Marie Kloboučková62 Dokumenty a doklady rok 1940: občanská legitimace, Marie Kloboučková
63 Dokumenty a doklady rok 1940: výkaz Lidové školy hospodářské v Pečkách Heleny Chrastné64 Dokumenty a doklady Rok 1942: křestní a rodný list Anny Volavkové
65 Dokumenty a doklady Rok 1942: oddací list Aloise Markytána a Anny Volavkové66 Dokumenty a doklady rok 1944: památka na biřmování
67 Dokumenty a doklady rok 1944: domovský list, Božena Němcová68 Dokumenty a doklady rok 1944: křestní a rodný list, Božena Němcová
69 Dokumenty a doklady rok 1944: křestní a rodný list, Karel Němec70 Dokumenty a doklady rok 1945
71 Dokumenty a doklady rok 1946: osvědčení o občanství, Jaroslav Kunc72 Dokumenty a doklady rok 1946: potvrzení členů ratenické kampeličky o "dobrém češství" Františka Chrastného
73 Dokumenty a doklady rok 1948: sčítací lístek živě narozených zvířat z národního výboru Ratenice pro Josefa Hlaváče74 Dokumenty a doklady rok 1948: oddací list Josefa Holoubka a Marie Šťastné
75 Dokumenty a doklady rok 1949: křestní a rodný list, Pavlína Svatušková76 Dokumenty a doklady rok 1949: křestní a rodný list, Marie Sokolová
77 Dokumenty a doklady Rok 1949: Křestní a rodný list Marty Markytánové78 Dokumenty a doklady rok 1951: vojenská knížka, Josef Doležal
79 Dokumenty a doklady rok 1951: vojenská knížka, Josef Doležal80 Dokumenty a doklady 1953: potravinové lístky
81 Dokumenty a doklady 1953: potravinové lístky82 Dokumenty a doklady 1953: potravinové lístky
83 Dokumenty a doklady 1953: šatenka pro zaměstnané84 Dokumenty a doklady rok 1954: jednání s projektantem o stavbě JZD Nový Život Ratenice
85 Dokumenty a doklady rok 1954: Úmrtní list Anny Volavkové 86 Dokumenty a doklady rok 1955: schválení umístění JZD Nový život Ratenice
87 Dokumenty a doklady rok 1957: výzva k souhlasu s přepnutím pozemku vodiči vysokého napětí pro pana Josefa Hlaváče

dokumenty:


1rok 1888: soud o 400 zlatých mezi Václavem a Alžbětou Horáčkovými a usedlostí čp. 10 v Pískové Lhotě2rok 1893: žaloba Marie Michkové na Jana a Kateřinu Horáčkovi z Pískové Lhoty o uhrazení 68 zl. a 83 kr.
3rok 1899: žádost o vklad práva zástavního na pozemky pana Horáčka z Pískové Lhoty v sumě 170 zlatých 4kolem roku 1900: Spořitelní a záložní spolek pro Ratenice založený pány Horáčkem, Rejholcem, Kulačem, Čvančarou a Sixtou rolníky z Ratenic
5rok 1908: vyměření pozemkové daně pro Aloise a Alžbětu Kysilkovi, rolníky z čp. 75 6rok 1918: feldpostkarte z války od Jaroslava Hlaváče Josefu Hlaváči
7rok 1918: feldpostkarte pro kaprála Josefa Hlaváče8nedatováno: feldpostkarte z Ratenic kaprálu Josefu Hlaváčovi
9rok 1919: legitimace Josefa Svárovského z čp. 12 coby člena Jednoty Československých malozemědělců10rok 1928: žádost o stipendium pro Jaroslava Hlaváče z Ratenic, studenta hospodářské školy v Českém Brodě
11rok 1943: kopie Smlouvy o zřízení věna mezi snoubenci Josefem a Helenou Mrázovými a jejich rodiči - Marií Mrázovou, Františkem Chrastným a Anežkou Chrastnou12rok 1948: připouštěcí lístek pro dobytek
13rok 1974: vysvědčení, na němž je zachyceno rušení školy v Ratenicích. První pololetí Ratenice, druhé Vrbová Lhota.14nedatováno: úryvek z rozjímání Josefa Hlaváče
15rok 1938: pojistná smlouva pana Josefa Hlaváče16nedatováno: pozemnostní arch
17nedatováno: rozpis prací v domě a na poli18rok 1894: rozsudek o zaplacení 125 zlatých manželi Horáčkovými, rolníky, Vojtěchu Knoblochovi, obchodníkovi dřívím z Poděbrad
19rok 1938: kandidátní lístky do obecního zastupitelstva

ruka   Stavební plány

Stavební plány jsou jedním z důležitých dokumentů, které přibližují dobu v niž vznikaly Ratenické domy a hospodářská stavení. Na mnohých je patrné, jak skromné dispozice postačovaly lidem před sto lety.


fotografie:


1 Stavební plány plán domu čp. 52 Stavební plány plán domu čp. 6
3 Stavební plány plán domu čp. 124 Stavební plány plán domu čp. 32
5 Stavební plány plán na přístavbu sálu hostince U Kratochvílů čp. 326 Stavební plány plán domu čp. 39
7 Stavební plány plán špýcharu u čp. 398 Stavební plány stavební povolení k čp. 39
9 Stavební plány plán přístavby domu čp. 4510 Stavební plány plán přístavby mlátku a sýpky u čp. 58
11 Stavební plány plán domu čp. 6612 Stavební plány plán domu čp. 70
13 Stavební plány plán domu čp. 9514 Stavební plány plán domu čp. 106
15 Stavební plány plán stodoly při čp. 13016 Stavební plány plán domu čp. 139
17 Stavební plány plán domu čp. 14018 Stavební plány plán chléva u čp. 141
19 Stavební plány plán části dvojdomku čp. 15820 Stavební plány plán části dvojdomku čp. 158
21 Stavební plány plán domu čp. 16122 Stavební plány plán domu čp. 174
23 Stavební plány plán domu čp. 18024 Stavební plány plán domu čp. 183
25 Stavební plány plán domu čp. 18426 Stavební plány plán na přístavbu komory k čp. 196
27 Stavební plány plán domu čp. neidentifikováno28 Stavební plány plán elektrifikace obce z roku 1926
29 Stavební plány plán obecního rozhlasu z roku 195630 Stavební plány protokol o změně hranic pozemku z roku 1923
31 Stavební plány plán domu čp. 20432 Stavební plány plán domu čp. neidentifikováno
33 Stavební plány plán mlátku a záteně čp. neidentifikováno34 Stavební plány plán domu čp. neidentifikováno
35 Stavební plány plán domu čp. neidentifikováno36 Stavební plány plán domu čp. neidentifikováno
37 Stavební plány plán domu čp. neidentifikováno38 Stavební plány plán domu čp. neidentifikováno
39 Stavební plány plán domu čp. neidentifikováno40 Stavební plány plán domu čp. neidentifikováno
41 Stavební plány plán domu čp. neidentifikováno42 Stavební plány plán domu na čísle parcelním 66/2
43 Stavební plány plán domu na čísle parcelním 66/344 Stavební plány plán domu na čísle parcelním 68/2
45 Stavební plány plán domu na čísle parcelním 102/146 Stavební plány plán domu na čísle parcelním 166/11
47 Stavební plány plán domu na čísle parcelním 337/748 Stavební plány plán domu na čísle parcelním 429
49 Stavební plány plán domu na čísle parcelním 442/450 Stavební plány plán domu na čísle parcelním 489/13
51 Stavební plány plán domu na čísle parcelním 489/14

ruka   Ratenice v tisku a knihách

Zmínky o Ratenicích se objevovaly v listinách a knihách všech dob. Dohledané materiály jsou důležitý zdroj informací o Ratenické historii pro všechny, kdo se chtějí o Ratenicích dovědět víc.


fotografie:


1 Ratenice v tisku a knihách Sedláček A. Místopisný slovník historický Království českého. Praha : Bursík & Kohout, 1908. 1043 s. 2 Ratenice v tisku a knihách Podlaha A. Posvátná místa království Českého: Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvát. soch, klášterů i jiných pomníků katol. víry a nábožnosti v království Českém. Vikariáty: Kralovický, Vlašimský a Zbraslavský. Praha: Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1909. 363 s.
3 Ratenice v tisku a knihách Podlaha A. Posvátná místa království Českého: Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvát. soch, klášterů i jiných pomníků katol. víry a nábožnosti v království Českém. Vikariáty: Kralovický, Vlašimský a Zbraslavský. Praha: Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1909. 363 s.4 Ratenice v tisku a knihách Podlaha A. Posvátná místa království Českého: Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvát. soch, klášterů i jiných pomníků katol. víry a nábožnosti v království Českém. Vikariáty: Kralovický, Vlašimský a Zbraslavský. Praha: Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1909. 363 s.
5 Ratenice v tisku a knihách Zpráva o založení Včelařského spolku pro Pečky a okolí. Český včelař. 1913, ročník 3, strana 706 Ratenice v tisku a knihách Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl 21. Praha, Litomyšl: Paseka; Argo, 2000. 1072 s., ISBN 80-7185-298-8. S. 318
7 Ratenice v tisku a knihách Vavák F. J. Paměti Františka Jana Vaváka, souseda a rychtáře Milčického z let 1770-1816. Kniha VI-VII (1810-1816). Univerzita Karlova v Praze, 2009. 484 s.

dokumenty:


11788: Schaller, J: Topografie des königsreichs Böhmen. Zenten Teil, Kouržimer Kreis. Prag und Wien, s. 35?, 362Archeologické rozhledy. Roč. XXVIII. Praha: Akademie, 1976.
3Ratenický zpravodaj. Číslo 4-9. Ratenice: Rada MNV, 19834Ratenický zpravodaj. Číslo 10. Ratenice: Rada MNV, 1983
5Ratenický zpravodaj. Číslo 11-12. Ratenice: Rada MNV, 19836Ratenický zpravodaj. Číslo 1-11. Ratenice: Rada MNV, 1984.
7Šťastný, D. - Vávra, M. Nové halštatské nálezy na Kolínsku. Archeologie ve středních Čechách. 1997, sv. 1, s. 213-218

ruka   Dílo místního historika Karla Pokorného

Ratenice díky místnímu historikovi Karlu Pokornému získaly ucelený přehled svých dějin, který nemá mezi okolními obcemi obdobu. S pečlivostí a ve vlastní režii pan Pokorný navštívil archívy a muzea, přečetl bezpočet knih a střípky Ratenické historie seskládal v rozsáhlou mozaiku, která je zde k dispozici. Ve svém díle důsledně uváděl dohledané prameny což je velkým přínosem pro následující badatele. Pane Pokorný, děkujeme!


dokumenty:


1Pokorný, K. Dějiny kostela sv. Jakuba Většího. Ústí nad Labem: nákladem vlastním, 1987. 67 s. Část 1.2Pokorný, K. Dějiny kostela sv. Jakuba Většího. Ústí nad Labem: nákladem vlastním, 1987. 67 s. Část 2.
3Pokorný, K. Dějiny kostela sv. Jakuba Většího. Ústí nad Labem: nákladem vlastním, 1987. 67 s. Část 3.4Pokorný, K. Dějiny kostela sv. Jakuba Většího. Ústí nad Labem: nákladem vlastním, 1987. 67 s. Příloha.
5Pokorný, K. Kniha I. - Historie Ratenic. Ratenice: nákladem vlastním, 1989. 119 s. Část 1.6Pokorný, K. Kniha I. - Historie Ratenic. Ratenice: nákladem vlastním, 1989. 119 s. Část 2.
7Pokorný, K. Kniha I. - Historie Ratenic. Ratenice: nákladem vlastním, 1989. 119 s. Část 3.8Pokorný, K. Kniha I. - Historie Ratenic. Ratenice: nákladem vlastním, 1989. 119 s. Část 4.
9Pokorný, K. Kniha I. - Historie Ratenic. Ratenice: nákladem vlastním, 1989. 119 s. Část 5.10Pokorný, K. Prameny k historii Ratenice. Ratenice: nákladem vlastním, 1983. 71s. Část 1.
11Pokorný, K. Prameny k historii Ratenice. Ratenice: nákladem vlastním, 1983. 71s. Část 2.12Pokorný, K. Kniha II. - Dějiny Ratenic. Ústí n. L: nákladem vlastním, 1989. Část 1.
13Pokorný, K. Kniha II. - Dějiny Ratenic. Ústí n. L: nákladem vlastním, 1989. Část 2.14Pokorný, K. Ze života vesnické chudiny a proletariátu v Ratenicích. Ratenice: nákladem vlastním, 1986. 45 s. Část 3.
15Pokorný, K. Ratenice v XIX a na počátku XX. století. Ratenice: nákladem vlastním, 1986. 100 s. Část 1.16Pokorný, K. Ratenice v XIX a na počátku XX. století. Ratenice: nákladem vlastním, 1986. 100 s. Část 2.
17Pokorný, K. Ratenice v XIX a na počátku XX. století. Ratenice: nákladem vlastním, 1986. 100 s. Část 3.18Pokorný, K. Ratenice po roce 1918. Ratenice: nákladem vlastním, 1986. 107 s. Část 1.
19Pokorný, K. Ratenice po roce 1918. Ratenice: nákladem vlastním, 1986. 107 s. Část 2.20Pokorný, K. Ratenice po roce 1918. Ratenice: nákladem vlastním, 1986. 107 s. Část 3.
21Pokorný, K. Ze života vesnické chudiny a proletariátu v Ratenicích. Ratenice: nákladem vlastním, 1986. 45 s. Část 1.22Pokorný, K. Ze života vesnické chudiny a proletariátu v Ratenicích. Ratenice: nákladem vlastním, 1986. 45 s. Část 2.
23Pokorný, K. 100 let dobrovolné požární ochrany v Rateicích. Praha: Polygrafia, 1986. 79 s. 24Pokorný, K. Historie ratenské knihovny. Ratenice: nákladem vlastním, 1987. 62 s.
25Pokorný, K. Historie obecné školy v Ratenicích. Kniha 1., část I. Ratenice: nákladem vlastním, 198426Pokorný, K. Historie obecné školy v Ratenicích. Kniha 1., část II. Ratenice: nákladem vlastním, 1984
27Pokorný, K. Historie obecné školy v Ratenicích. Kniha 1., část III. Ratenice: nákladem vlastním, 198428Pokorný, K. Historie obecné školy v Ratenicích. Kniha 2., část I. Ratenice: nákladem vlastním, 1984
29Pokorný, K. Historie obecné školy v Ratenicích. Kniha 2., část II. Ratenice: nákladem vlastním, 198430Pokorný, K. Historie obecné školy v Ratenicích. Kniha 2., část III. Ratenice: nákladem vlastním, 1984
31Pokorný, K. Historie obecné školy v Ratenicích. Kniha 3., část I. Ratenice: nákladem vlastním, 198432Pokorný, K. Historie obecné školy v Ratenicích. Kniha 3., část II. Ratenice: nákladem vlastním, 1984
33Historie Ratenic zveřejněná v Ratenickém zpravodaji, část I34Historie Ratenic zveřejněná v Ratenickém zpravodaji, část II

ruka   Kroniky a matriky

Snad nejzajímavějším dokladem o tom, co se dělo v Ratenicích jsou události zaznamenané  přímými účastníky dění v kronikách. Několik kronik a jejich částí se v Ratenicích dochovalo do dnešních dnů a jsou zde zpřístupněny. Pro oblast osobní historie domů a lidí v nich žijících mají své nezastupitelné místo matriky. Zatím se nám podařila dohledat jedna jediná.


dokumenty:


1léta 1836-1869: Kronika cti pro školu ratenickou. Seznam vybraných žáků, kteří byli každoročně vyhodnoceni jako nejlepší ze třídy pro svou "mravopočestnost, pilnost, pozornost při všech zástojích a pilné navštěvování školy". 2léta 1848-1923: Pamětní kniha obce Ratenice, část I.
3léta 1924-1933: Pamětní kniha obce Ratenice, část II.4léta 1934-1952: Pamětní kniha obce Ratenice, část III.
5léta 1861-1893: Pamětní kniha ratenické školy, část I.6léta 1894-1900: Pamětní kniha ratenické školy, část II.
7léta 1901-1903: Pamětní kniha ratenické školy, část III.8léta 1904-1906: Pamětní kniha ratenické školy, část IV.
9rok 1869: opis části kroniky z let 1869-189110rok 1935: kronika Sokola, část I.
11rok 1935: kronika Sokola, část II.12rok 1935: kronika Sokola, část III., další části jsou k dispozici na vyžádání
13rok 1939: fragment zápisků14kolem roku 1942: fragment zápisků
15léta 1976-1984: kronika ZO Svazarm Ratenice, 1. díl16léta 1984-1987: kronika ZO Svazarm Ratenice, 2. díl
17Obecní kronika z let 1978 až 1988: 1. díl - roky 1978-198018Obecní kronika z let 1978 až 1988: 2. díl - roky 1981-1983
19Obecní kronika z let 1978 až 1988: 3. díl - roky 1984-198620Obecní kronika z let 1978 až 1988: 4. díl - roky 1987-1988 (1. část)
21Obecní kronika z let 1988 až 1997: 1. díl - roky 1988 (2. část) a 198922Obecní kronika z let 1988 až 1997: 2. díl - roky 1990 a 1991
23Obecní kronika z let 1988 až 1997: 3. díl - roky 1992 a 199324Obecní kronika z let 1988 až 1997: 4. díl - roky 1994 a 1995
25Obecní kronika z let 1988 až 1997: 5. díl - roky 1996 a 1997

ruka   Rateňáci v tisku a literatuře

O Rateňácích se psalo a píše v novinách i knihách. Rateňáci občas širší i vzdálenější okolí překvapí svými díly a činy. Jak tuto skutečnost okolní svět vnímá, jak si ji všímá a jak ji komentuje si můžete přečíst v následujících dokumentech.


fotografie:


1 Rateňáci v tisku a literatuře rok 1936: Oznámení o úmrtí P. Josefa Graciase, rodáka z Ratenic, v Národních listech vydaných 25.8.1936, ročník 76, číslo 232, strana 22 Rateňáci v tisku a literatuře rok 1960: Nymbursko, roč. 1, číslo 21
3 Rateňáci v tisku a literatuře rok 1962: JZD Nový život Ratenice v deníku Nymbursko z 28. června 19624 Rateňáci v tisku a literatuře rok 1962: JZD Nový život Ratenice v deníku Nymbursko z 28. června 1962
5 Rateňáci v tisku a literatuře rok 1963: Černušák Gracian a kol.: Česko-slovenský hudební slovník osob a institucí. Státní hudební nakladatelství, Praha 1963 - záznam o Františku Hoffmannovi6 Rateňáci v tisku a literatuře rok 1963: Černušák Gracian a kol.: Česko-slovenský hudební slovník osob a institucí. Státní hudební nakladatelství, Praha 1963 - záznam o Antonínu Hoffmannovi
7 Rateňáci v tisku a literatuře rok 1963: Černušák Gracian a kol.: Česko-slovenský hudební slovník osob a institucí. Státní hudební nakladatelství, Praha 1963 - záznam o Josefu Hoffmannovi8 Rateňáci v tisku a literatuře rok 1963: Černušák Gracian a kol.: Česko-slovenský hudební slovník osob a institucí. Státní hudební nakladatelství, Praha 1963 - záznam o Karlu Hoffmannovi
9 Rateňáci v tisku a literatuře rok 1963: Černušák Gracian a kol.: Česko-slovenský hudební slovník osob a institucí. Státní hudební nakladatelství, Praha 1963 - záznam o Tomáši Hoffmannovi10 Rateňáci v tisku a literatuře rok 1983: rozloučení s Eduardem Jakschem: Ratenický zpravodaj. Číslo 8. Ratenice: Rada MNV, 1983.
11 Rateňáci v tisku a literatuře rok 2007: Oznámení o úmrtí Františka Černého, rodáka z Ratenic, v časopise KNIŽNÍ ZNAČKA číslo 4/2007 z 31.12.2007, strana 12112 Rateňáci v tisku a literatuře
13 Rateňáci v tisku a literatuře 14 Rateňáci v tisku a literatuře
15 Rateňáci v tisku a literatuře 16 Rateňáci v tisku a literatuře
17 Rateňáci v tisku a literatuře

ruka   sv. Jakub v dokumentech

Kostelík sv. Jakuba je s obcí spjat pupeční šňůrou a hlubokým vztahem, nerozdílným poutem, ať obci či kostelu vládl kdokoliv. Čím jiným se identifikuje ves dnes, než právě, do daleka zářivým kostelem sv. Jakuba? A právě to, co kostelík ratenský činí symbolem obce, co jej tak niterně s obcí spojuje, je možno odtušit z uvedených dokumentů.