rok 1963: Černušák Gracian a kol.: Česko-slovenský hudební slovník osob a institucí. Státní hudební nakladatelství, Praha 1963 - záznam o Tomáši Hoffmannovi