rok 1983: rozloučení s Eduardem Jakschem: Ratenický zpravodaj. Číslo 8. Ratenice: Rada MNV, 1983.