marobudovi-v-patach

Vítej poutníče!


Mladí historici byli Marobudovi v patách více jak jeden rok. Díky projektu Oživlá historie – Living history, podpořenému Českou národní agenturou Mládež, spatřila 17. listopadu 2013 světlo světa naučná stezka „Marobudovi v patách“. Prohledáváním kronik a dalších archiválií, skenováním fotografií či rozhovory s pamětníky, byly shromážděny informace, které  daly vzniknout ekomuzeu i této stezce. Nese poselství dávnověku i nedávných století. Setkáš se na ní s významnými osobnostmi, dozvíš se o živnostech a spolcích, pozornosti neunikly ani nejdůležitější stavby obce. A nakonec možná potkáš Marobuda, nebo mu budeš alespoň v patách.

 

Přejeme šťastné putování! Ultreia!

Autorský tým mladých historiků Ratenické včely

 

Trasa naučné stezky Marobudovi v patách

 


ruka   1. archeologické nálezy

Lidé půdu kolem Ratenic obdělávají více než 7 tisíc let. Kolem roku 30 před Kristem odchází většina Keltů. Nejpozději roku 6 před Kristem sem přichází král Marobud se svým kmenem Markomanů. Strávil zde přibližně 25 let svého života - až do roku 19 po Kristu. Je vůbec prvním králem (a zároveň Rateňákem) na našem území, jehož jméno známe. Proto mu my všichni už jen "jdeme v patách".

 

Více informací k vykopávkám na katastru Ratenic naleznete v ekomuzeu v bedně vpravo vedle dveří do filmotéky nazvané ARCHEOLOGIE.

 

 

Otázka pro zvídavé:

 

Symbolem naší stezky se stal jedinečný markomanský nález z Ratenic ve tvaru hada, jehož význam dodnes archeologové nerozluštili. Napadne-li Vás, k čemu tento předmět mohl Markomanům sloužit, napište na ratenicka.vcela@gmail.com Za originální odpověď se Vám po marobudovsku odměníme.


dokumenty:


1Informační panel: archeologie

ruka   2. řemesla, živnosti a služby

Ještě před několika desítkami let lidé nedojížděli denně do zaměstnání do Prahy či jiných tehdy vzdálených míst. Většinou pracovali v blízkých továrnách v Pečkách či v cukrovaru v Cerhenicích. Obdělávali pole a chovali zvířata, koně, krávy, prasata, kozy. Někteří lidé přímo v obci provozovali řemesla. Říká se, že každá obec musí mít 3 instituce, aby mohla dobře fungovat. Kostel pro duchovní věci, školu s knihovnou pro získání vědomostí a ... hostinec - pro zábavu a společenský život. To vše v Ratenicích je dodnes. Ale jak to bylo dříve?

 

Více fotografií k řemeslům a živnostem naleznete v ekomuzeu za dveřmi nazvaných FOTOGALERIE a ve vyprávěních pamětníků za dveřmi FILMOTÉKA.

 

Otázka pro zvídavé:

 

Které řemeslo chybí na seznamu v úvodu textu tabule a přesto je na ni zmíněno? Zkuste tipnout a odpověď nám napište na ratenicka.vcela@gmail.com Za správnou odpověď obdržíte při návštěvě Ratenic odměnu.


dokumenty:


1Informační panel: řemesla, živnosti, služby

ruka   3. kostel, škola a knihovna

K výrazným dominantám obce patřila tvrz. Spolu se vsí náležela svobodným pánům ze Stillfriedu a Ratenic. Šlechtický rod však roku 1472 přesídlil do Kladska a význam obce upadá. Kostel se podřizuje dobřichovské faře, je tzv. filiálním kostelem, tvrz se rozpadá a zaniká. Od roku 1762 je však v obci škola, později vzniká knihovna, a tak dochází k opětovnému rozkvětu v oblasti vzdělání.

Vzhled tvrze se nezachoval. Avšak více fotografií ze života církve i školy a knihovny naleznete v ekomuzeu za dveřmi nazvaných FOTOGALERIE a ve vyprávěních pamětníků za dveřmi FILMOTÉKA.

 

Otázka pro zvídavé:

 

Kolik zvonů v kostelní věži se roztavilo a zničilo v roce 1811, když došlo k jednomu z největších požárů, který zničil kostel spolu s 54 domy? Zkuste uhádnout, nebo ještě lépe, najděte odpověď na našem webu. Napište-li nám správnou odpověď na ratenicka.vcela@gmail.com přichystáme Vám při Vaší návštěvě Ratenic odměnu.


dokumenty:


1Informační tabule: kostel, škola a knihovna

ruka   4. osobnosti Ratenic

Zjistili jsme, že tabule s osobnostmi je velmi malá, abychom vzpomněli na všechny, kteří něčím dobrým a pozitivním přispěli občině. Chybí tam například otec a tři bratři Antonína Hoffmanna, skvělí hudebníci a skladatelé. Místo nevyzbylo ani pro grafika Františka Černého, kněze a historika Julia Nádvorníka, mikrobioložku Andělu Libánskou a mnohé další.

 

Medailonky všech dosud nalezených osobností najdete v ekomuzeu, když poklepete na portrét umístěný mezi dveřmi do filmotéky a fotogalerie s názvem VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI . Pokud však někoho v seznamu postrádáte, upozorněte nás na něj!

 

Otázka pro zvídavé:

 

Josefa kardinála Berana, arcibiskupa pražského a primase českého, pojí s Ratenicemi jedna významná osobnost. Zjistíte která a co je tím pojítkem? Zkuste nalézt odpověď na našem webu. Odpověď nám napište na ratenicka.vcela@gmail.com Za správnou odpověď Vás při návštěvě Ratenic čeká odměna.


dokumenty:


1Informační panel: ratenické osobnosti