archeologie

ruka   Nálezové zprávy a hlášení

Pečlivou prací archeologů se za dlouhá desetiletí podařilo shromáždit a doložit mnoho nálezů z naší obce. Některé nálezové zprávy a hlášení máme k dispozici.


fotografie:


1 Nálezové zprávy a hlášení rok 1953: střep s výdutí, eneolit2 Nálezové zprávy a hlášení rok 1941: nálezy učiněné žáky a učitelem Blahoslavem Formanem
3 Nálezové zprávy a hlášení rok 1941: zpráva o střepech a přeslenu4 Nálezové zprávy a hlášení rok nálezu 1946: dláto a motyky dunajské kultury
5 Nálezové zprávy a hlášení rok nálezu 1946: sekeromlat, pozdní doba kamenná6 Nálezové zprávy a hlášení rok nálezu 1946: kostěný klín, mladší doba kamenná
7 Nálezové zprávy a hlášení rok nálezu 1946: hliněný přeslen8 Nálezové zprávy a hlášení rok nálezu 1946: popelnice kultury lužické, původně ve školní sbírce v Ratenicích
9 Nálezové zprávy a hlášení rok nálezu 1946: amforka, plátěnická kultura10 Nálezové zprávy a hlášení rok nálezu 1946: urna, římské císařství
11 Nálezové zprávy a hlášení rok nálezu 1946: železné kopí, římské císařství12 Nálezové zprávy a hlášení rok nálezu 1946: hrncovitá urna a ozdoba z plochého drátu - had
13 Nálezové zprávy a hlášení rok nálezu 1953: knovízská kultura14 Nálezové zprávy a hlášení rok 1953: nálezy kolem Ratenic od školních dětí
15 Nálezové zprávy a hlášení rok 1953: střepy sebrané po orbě, doba hradištní16 Nálezové zprávy a hlášení rok 1953: klínek, neolit, sběr po orbě
17 Nálezové zprávy a hlášení rok nálezu 1940: hroby římské kultury18 Nálezové zprávy a hlášení rok nálezu 1946: vypálená miska

dokumenty:


1Přehled archeologických nálezů a výzkumů v Ratenicích2Přehled běhu pravěku

ruka   Archeologické nálezy-

To co nám předci zanechali, vědomky či nevědomky, ukryté pod povrchem polí bylo nalezeno, vyčištěno, prozkoumáno a uloženo. Zde uvedené artefakty jsou jen částí nálezů. Další mnohé kusy ukrývají depozitáře muzeí. Naleznete-li v nějaké muzejní vitríně další předměty, dejte nám vědět, naše sbírka bude ucelenější a obraz předků výstižnější. Děkujeme již nyní!


fotografie:


1 Archeologické nálezy- amfora, kultura nálevkovitých pohárů, eneolit, Ratenice2 Archeologické nálezy- koflík, únětická kultura, starší doba bronzová
3 Archeologické nálezy- okřínek, lužická kultura, mladší doba bronzová, Ratenice4 Archeologické nálezy- osudí, lužická kultura, mladší doba bronzová, Ratenice
5 Archeologické nálezy- bronzová sekyrka, mladší doba bronzová, Pečecko6 Archeologické nálezy- bronzový srp, lužická kultura, mladší doba bronzová, Ratenice
7 Archeologické nálezy- keramická nádoba, bylanská kultura (starší doba železná), Ratenice8 Archeologické nálezy- kruhové keramické závaží, bylanská kultura (starší doba železná), Ratenice
9 Archeologické nálezy- železný meč, starší doba římská, Dobřichov10 Archeologické nálezy- železný hrot kopí, starší doba římská, Ratenice
11 Archeologické nálezy- zásobnice, starší doba římská, Ratenice12 Archeologické nálezy- závaží z rybářské sítě, starší doba římská, Ratenice
13 Archeologické nálezy- bronzová spona s očky, starší doba římská, Ratenice14 Archeologické nálezy- popelnice (urna), starší doba římská, Ratenice
15 Archeologické nálezy- železné a kostěné jehly a šídla, starší doba římská, Ratenice16 Archeologické nálezy- bronzové jehlice, starší doba římská, Ratenice (dvě na pravo)
17 Archeologické nálezy- bronzové a železné dlátka, starší doba římská Ratenice18 Archeologické nálezy- bronzový závěsek ve tvaru hada, starší doba římská, Ratenice, inspirace pro znak naučné stezky
19 Archeologické nálezy- bronzový závěšek, mladší doba římská, Ratenice20 Archeologické nálezy- bronzový prsten; mladší doba římská, Ratenice
21 Archeologické nálezy- keramický hrnec, mladší doba hradištní, Ratenice