ThDr. Jaroslav KULAČ - ve funkci sídelního kanovníka Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze (30. léta 20. století)