Archiv Národního muzea: ukázka z pozůstalosti Msgre. Karla Štelly - sbírka svatých obrázků