Výběr ze Soupisu židovských rodin v Čechách r. 1793 v kraji Kouřimském