pohled-shury

Kartografové se Ratenicím na rozdíl od umělců nevyhýbali a do svých děl Ratenice zakomponovali. Zaznamenali tak postupný vývoj obce z ptačí perspektivy v dobách hojnosti i nedostatku. Díky nim můžeme vidět, jak se Ratenice měnily v průběhu posledních staletí. Políčka a ovocné sady s polními cestami nahradily nedozírné lány, říčka Výrovka změnila své koryto, zmizel rybník Klenot. Přibylo mnoho nových domů a staré stodoly zanikly. Co kartografové zakreslí z naší éry, záleží na každém z nás.

ruka   Mapy

fotografie:


1 Mapy 1720: Mapa Čech Jana Kryštofa Müllera - širší okolí Ratenic; zdroj: Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně http://oldmaps.geolab.cz/2 Mapy 1720: Mapa Čech Jana Kryštofa Müllera - kolem Ratenic s rybníkem Klenot; zdroj: Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně http://oldmaps.geolab.cz/
3 Mapy rok 1778: před rozdělením dvora, zpracoval K. Pokorný4 Mapy 1780: 1. vojenské mapování - okolí Ratenic s rybníkem Klenot, někdy zvaným Domek Teich (jemná rovná čára přes rybník dále do Peček naznačuje vedení dnešní železniční trati); zdroj: Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně http://oldmaps.geolab.cz/
5 Mapy 1780: 1. vojenské mapování - detail Ratenic; zdroj: Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně http://oldmaps.geolab.cz/6 Mapy rok 1785: Josefský katastr, zpracoval K. Pokorný
7 Mapy 1841: Císařský otisk map stabilního katastru - obec Ratenice (červeně = budovy zděné, žlutě = budovy dřevěné); zdroj a více informací v Ústředním archivu zeměmeřictví a katastru http://archivnimapy.cuzk.cz/8 Mapy 1841: Císařský otisk map stabilního katastru - blízké okolí Domku (červeně = budovy zděné, žlutě = budovy dřevěné); zdroj a více informací v Ústředním archivu zeměmeřictví a katastru http://archivnimapy.cuzk.cz/
9 Mapy 1852: 2. vojenské mapování - okolí Ratenic s nově vybudovanou železnicí; zdroj: Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně http://oldmaps.geolab.cz/10 Mapy 1852: 2. vojenské mapování - detail Ratenic; zdroj: Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně http://oldmaps.geolab.cz/
11 Mapy 1878: 3. vojenské mapování - okolí Ratenic; zdroj: Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně http://oldmaps.geolab.cz/12 Mapy 1878: 3. vojenské mapování - detail Ratenic; zdroj: Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně http://oldmaps.geolab.cz/
13 Mapy rok 1914: Vojenské topografické oddělení generálního štábu Rudé armady, vytisknuto ve 30. letech, měřítko 1:420 00014 Mapy rok 1943: Generální štáb Rudé armády, měřítko 1:200 000
15 Mapy rok 1951: Generální štáb Československé lidové armády, měřítko 1:50 00016 Mapy rok 1956: Generální štáb Československé lidové armády, měřítko 1:25 000
17 Mapy rok 1959: Generální štáb Československé lidové armády, měřítko 1:100 00018 Mapy rok 1963: Ústřední správa geodézie a kartografie, měřítko: 1:100 000
19 Mapy rok 1963: Ústřední správa geodézie a kartografie, měřítko: 1:100 00020 Mapy rok 1993: grafika obce Ratenice zpracovaná grafikem, malířem a ratenickým rodákem Františkem Černým za spolupráce Ing. Ladislava Černého

ruka   Letecké snímky Ratenic

Jedním z nejlákavějších zdrojů vývoje naší obce v 20. století jsou letecké snímky. Můžete zde nalézt Váš dům, stodolu, sad, zahradu, zkrátka to, co zachytil objektiv aparátu umístěný v aeroplánu. Mnohdy budete překvapeni, k jakým změnám za pár desetiletí došlo.


fotografie:


1 Letecké snímky Ratenic rok: 1938. Letecký snímek poskytl Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad Dobruška, c MO ČR 20102 Letecké snímky Ratenic rok: 1958. Letecký snímek poskytl Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad Dobruška, c MO ČR 2010
3 Letecké snímky Ratenic rok: 19944 Letecké snímky Ratenic rok: 2008
5 Letecké snímky Ratenic rok: 20086 Letecké snímky Ratenic rok: 2008
7 Letecké snímky Ratenic rok: 20088 Letecké snímky Ratenic rok: 2008
9 Letecké snímky Ratenic rok: 200810 Letecké snímky Ratenic rok: 2008