pameti

Můžeme se jen domnívat, co inspirovalo Františka Miškovského (1846–1925), ratenického starostu, k sepsání pamětí. Možná dílo Jana Františka Vaváka (1741–1816), rychtáře z nedalekých Milčic, samouka a písmáka. Jedno je však jisté: František Miškovský originálně zachytil život v Ratenicích v letech 1848–1916 v souvislostech politických, hospodářských a válečných poměrů c. k. mocnářství. Ratenice tak díky němu mají jedinečný autentický zdroj informaci. Řízením prozřetelnosti se podařilo rukopis vypátrat, zapůjčit a digitalizovat. V současné době hledáme možnost, jak knihu vydat.