ekomuzealiste

Ekomuzealisté stojící za elektronickou částí Ekomuzea Ratenice jsou lidé, jejichž osudy se na několik okamžiků protnuly při tvorbě tohoto, pro Ratenice vpravdě epochálního internetového díla. Každý přispěl tím, co mu je vlastní, co umí a v čem vyniká. Rukou společnou a nerozdílnou dali Ratenicím do vínku muzeum, které přivádí ke kořenům, mapuje a pomáhá pochopit děje minulé. Ekomuzeum mohlo vzniknout jen díky dobrosrdečnosti nespočetných přispěvatelů ať již z řad občanstva či úřadů. Všem kdo pomohli zrodu tohoto fenomenálního počinu budiž vzdána pocta a vyřknut dík.

ruka   Tvůrci Ekomuzea Ratenice

Jan Čáslava, stavitel celé virtuální stavby, webmaster. „S pojmem "ekomuzeum" jsem se poprvé setkal, když mě zástupci Ratenické včely oslovili, zda bych se chtěl podílet na jeho vzniku. Když mi osvětlili, jaký je význam toho projektu, nabídl jsem pomocnou ruku při tvorbě webové prezentace. Byla to práce příjemná a účelná, jelikož mám k obci Ratenice velice blízký vztah. Narodil jsem se zde, vyrůstal, prožíval svůj život a i v budoucnu bych zde rád vychovával i své malé rateňáky. Pevně věřím, že se dílo podařilo a nadále dařit bude.“

 

Luděk Kudláček, otec myšlenky vzniku Ekomuzea Ratenice. Jak se tento nápad zrodil? "Probudil jsem se ve tři ráno, hlava plná vířivých myšlenek. Hledal jsem inspiraci na síti sítí. Našel jsem elektronické muzeum v Senoradech a řekl jsem si, že tohle je přesně směr, jakým se vydat a vytvořit virtuální muzeum obce Ratenice."

 

Michal Šula, dvorní malíř elektronické části Ekomuzea Ratenice. "Práce pro ekomuzeum mě těšila. Za vzor pro vizuální podobu jsem si vzal všechny své vzpomínky na různá muzea. Ať už ta, co jsem navštívil nebo ta, která jsem viděl ve filmech. Zkrátka to, co se mi v hlavě zhmotní, když se řekne slovo muzeum."

 

Karel Pokorný, lokální historik v pravém slova smyslu. Rozsáhlá badatelská činnost pana Pokorného vztahující se k ratenické historii je jedním z nosných pilířů Ekomuzea Ratenice. Jeho rozsáhlé dílo umožňuje poznat Ratenice tak, jak se vyvíjely v toku času a najít si k nim novou dimenzi niterného vztahu. Každý, kdo si Ratenice oblíbí, dříve či později po knihách pana Pokorného sáhne. Panu Pokornému udělila obec Ratenice v roce 2012 čestné občanství za jeho dějepravné dílo.

 

Pavel Rek, kurátor sbírek ve virtuálním světě Ekomuzea Ratenice. „Všeobjímající myšlenka tvorby muzea musela být připoutána k zemi jasným a přehledným systémem muzea. Jednotlivé archiválie bylo třeba roztřídit, seřadit a srovnat, aby byly lehce dohledatelné a použitelné pro každého, kdo muzeum navštíví. Systematizace, to je moje!“

 

 

IvaIvana Jirků, rodačka ratenická. "Na vzniku Ekomuzea jsem se podílela hlavně hledáním materiálů, fotografií, pohlednic, obcházela jsem občany Ratenic. Myslím, že nápad založit Ekomuzeum, kde bude zachována historie Ratenic, byl skvělý nápad a doufám, že budou stránky Ekomuzea doplňovány a stále bude co objevovat."

 

StepkaŠtěpánka Jirků, nejmladší členka skupiny Mladých historiků. "Na vzniku Ekomuzea jsem se podílela především přepisováním kroniky pana Miškovského. Ale cení se tu hlavně společné dílo a to, co jsme se MY všichni společně udělali proto, aby bylo naše Ekomuzeum takové, jaké je dnes. Založit Ekomuzeum byl výborný nápad, jak přiblížit lidem, že i taková malá, na pohled nevýrazná vesnička může mít tak krásnou a bohatou historii. Proto doufám, že se všichni budeme podílet na rozvíjení Ekomuzea a objevování dosud nepoznaných historických okamžiků, událostí a vzpomínek."

 

MichalMichal Louč, antropolog a historik, člen skupiny Mladých historiků. "Podílím se především na sběru vzpomínek ratenických pamětníků - tzv. „orální historie“. Každý aktivní spolek je pro svou obec obrovským přínosem. O to víc mě potěšilo, že se členové sdružení Ratenická včela takto intenzivně věnují lokální historii a rozhodl jsem se jim podat pomocnou ruku. V očích mnoha lidí podobné malé vesničky žádnou zajímavou historii nemají, i tento web ale ukazuje, že tomu může být přesně naopak.“

 

MartinMartin Černý, student, člen skupiny Mladých historiků. "Moje první setkání s Ekomuzeem bylo vlastně náhodné. Potřeboval jsem zjistit data sahající do historie naší obce a jedním z odkazů bylo právě Ekomuzeum, které mě hned zaujalo. Od této chvíle jsem na něj narážel stále častěji, ale jeho pravý smysl jsem se dozvěděl až v okamžiku, kdy jsem se přidal ke skupině Mladých historiků. A byl jsem nadšený. Je to výborný nápad, jak zároveň přiblížit historii a vše zajímavé mladší generaci, která žije především díky internetu, a také na jednom místě představit krásy historie naší obce."

 

Petra ČáslavováPetra Čáslavová, hrdá Rateňačka-rodačka, členka skupiny Mladých historiků. „Jako malé mi babička vyprávěla, že Ratenice navštívil Miloš Forman. Tehdy jsem z toho neměla rozum, po smrti babičky už se zase nebylo koho zeptat, a tak příběh zůstal v mé paměti uložen spíše jako pověst, které se mi nechtělo věřit. Teprve díky projektu Oživlá historie Ratenic a vyprávění našich místních pamětníků se záhada z dětských let objasnila. A jaké bylo mé další překvapení, když jsem později v Čáslavi listovala rodinnými fotoalby Formanových a na jejich stránkách nacházela snímky z Ratenic, které vyfotografoval tehdejší ratenický učitel Blahoslav Forman, starší bratr Miloše Formana. Pátrat po událostech lokální historie se zkrátka vyplatí! P. S. Fotografie Blahoslava a Miloše Formanových najdete také v našem Ekomuzeu!"

 

Alice ŠmejkalováAlice Šmejkalová, členka skupiny Mladých historiků: "Díky projektu "Oživlá historie" a vzniku Ekomuzea jsem se dozvěděla mnoho nového o svých předcích a setkala jsem se s fotografiemi, které v albu naší rodiny chyběly.  Věřím, že získané fotografie, mapy a jiné dokumenty shromážděné na Ekomuzeu, pomohou obyvatelům Ratenic a nejen jim nahlédnout do historie obce."

 

 

 

 

 

 

  

 

 

David ČernýDavid Černý, člen skupiny Mladých historiků: „V ekomuzeu jsem především pomáhal s nahráváním a přepisováním vzpomínek místních ratenických rodáků, které budou sloužit k oživení ratenické, jinak mnohdy již zapomenuté historie.  Je až neuvěřitelné, že se v této době najde skupinka lidí, kteří mají zájem, čas a chuť tvořit něco takového a ještě to pak prezentovat ostatním.“